डॉ दीपक म्हैसेकर


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26362223, 26361365

ई मेल :
divcom[dot]pune[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

श्री सुभाष डुंबरे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26362492

ई मेल :
addl[dot]comm[dot]pune[at]gmail[dot]com

श्री प्रताप जाधव


श्रीमती स्नेहल बर्गे


श्री हिरमणी


श्रीमती मनीषा देशपांडे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26360326, 26360534

ई मेल :
commissioner[dot]revenue[at]gmail[dot]com

श्री संजयसिंह चव्हाण


श्रीमती विवेक साळुंके


श्री गणेश सस्ते


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26361068, 26360865

ई मेल :
gb[dot]divcompune[at]gmail[dot]com

श्री प्रशांत खांडकेकर


श्री किरण काकडे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26362331

ई मेल :
rdmapune[at]gmail[dot]com

श्री पी बी पाटील


श्रीमती रश्मी खांडेकर


श्रीमती सोनाली घुले


श्री कैलास भोसले


श्री रघुनाथ खाडे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26362763

ई मेल :
est[dot]divcommpune[at]gmail[dot]com

श्री चंद्रकांत गुडेवार


श्री विलास जाधव


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26363040

ई मेल :
dcdpune1[at]gmail[dot]com

श्रीमती निलिमा धायगुडे


रिक्त पद


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26361877

ई मेल :
punedcs[at]gmail[dot]com

श्री अजित पवार


श्री चिराग धुम


श्री विनयकुमार आवटे


श्रीमती सुचरिता थोरात


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26361059

ई मेल :
egsdc[dot]pune-mh[at]gov[dot]in

श्री दीपक बबनराव नलवडे


श्री साळुंके विवेक


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26361603

ई मेल :
dcrespunedivn[at]yahoo[dot]in

श्री जयंत पिंपळगावकर


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26360121

ई मेल :
dcentpune[at]gmail[dot]com
dclaqpune[at]gmail[dot]com

श्री उत्तम चव्हाण


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26360121

ई मेल :
dcplanningpune[at]gmail[dot]com

श्री उत्तम चव्हाण


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26362627


ई मेल :
osd.divcompune[at]gmail[dot]com

श्री मुकेश काकडे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26361032


ई मेल :
bccell1[at]gmail[dot]com

श्री विवेक पेंडसे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26360357


ई मेल :
tp1niwadapunedivn[at]gmail[dot]com

श्री बी. एस. वानखेडे


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26353799


ई मेल :
vibhagiychaukashi[at]gmail[dot]com

श्री गिरी


दूरध्वनी क्रमांक :
020-26353799


ई मेल :
talmel[dot]pune[at]gmail[dot]com